சற்று முன்
Home / தேசத்தின்குரல் / கருத்துக்களம் / சாதி அரசியல் – குஞ்சாத்தையும் குமரேசனும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

‘மை’ – வெள்ளிப் பொழுது – 16 08 2019

16-08-2019 அன்று தமிழ்க் குரலில் ஒலிபரப்பாகிய பொன்.காந்தனின் வெள்ளிப் பொழுது