சற்று முன்
Home / தேசத்தின்குரல் / மூன்றாவது கண்

மூன்றாவது கண்

இராணுவத்தின் வசம் கிளிநொச்சி நூலகம்!

kilnochchilib

சிறிலங்கா இராணுவத்தினர்வசம் கிளிநொச்சி பொது நூலகக் காணி இருப்பதால் நூலகம் மூடப்படும் அபாய நிலை தோன்றி உள்ளது. நூலகம் எதிர்நோக்கியுள்ள சவால்கள் குறித்து தமிழ்க் குரலுக்கு கிளிநொச்சி நூலகர், வாசகர்கள் மற்றும் கரைச்சிப் பிரதேச ...

Read More »