கொரோனா மரண சரீரங்களை அடக்கம் செய்ய அனுமதி!

vikatan 2020 07 2fba8b1c b2a7 40bb a352 24cb0a806ab3 f17509e3 928c 4468 b1dd 54a6d566f1a1
vikatan 2020 07 2fba8b1c b2a7 40bb a352 24cb0a806ab3 f17509e3 928c 4468 b1dd 54a6d566f1a1

கொரோனா இன் தாக்கத்திற்குட்பட்டு இறந்த முஸ்லிம் மக்களின் ஜனாசா நல்லடக்கத்திற்கு அனுமதித்து வர்த்தமானி அறிவித்தல்.