முல்லைத்தீவில் கணித பிரிவில் புதுக்குடியிருப்பு மத்திய கல்லூரி மாணவி முதலிடம்

received 1609480062592620 1
received 1609480062592620 1


இன்று மாலை வெளிவந்த கல்வி பொதுத் தராதர உயர் தர பரீட்சை முடிவுகளின் அடிப்படையில் கணித பிரிவில் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் புதுக்குடியிருப்பு மத்திய கல்லூரி மாணவி ஆறுமுகம் சுபவர்சனா முதலிடம் பெற்றுள்ளார்.