மூன்றாவது மாத்திரைக்கான அவசியம் ஏற்படின் தடுப்பூசிகளை முன்பதிவு செய்க – ஜனாதிபதி

Progress of first 100 days 1140x639 1
Progress of first 100 days 1140x639 1

உலகளாவிய கொவிட் நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு, சுகாதார பரிந்துரைகளுக்கமைய கொவிட் தடுப்பூசியின் மூன்றாவது மாத்திரை செலுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்படின் அதற்கான தடுப்பூசிகளை உடனடியாக முன்பதிவு செய்யுமாறு உரிய அதிகாரிகளுக்கு ஜனாதிபதி ஆலோசனை வழங்கியுள்ளதாக ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.