வெளிநாட்டு கடன்களை செலுத்த முடியும் – அஜித் நிவார்ட் கப்ரால்

1631687282 1631673206 ajith L
1631687282 1631673206 ajith L

வெளிநாட்டு கடன்களை செலுத்த முடியும் என மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் அஜித் நிவார்ட் கப்ரால் தெரிவித்துள்ளார்.

மார்ச் மாத இறுதியில் அடுத்த ஒன்பது மாதங்களுக்கான பொருளாதார வேலைத்திட்டம் அறிவிக்கப்படும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.