யுகதனவி மின்னுற்பத்தி மையம் தொடர்பான வழக்கு விசாரணை பிற்போடப்பட்டுள்ளது

6d1e73b1 yuhadanavi
6d1e73b1 yuhadanavi

யுகதனவி மின்னுற்பத்தி மையம் தொடர்பான வழக்கு விசாரணை எதிர்வரும் 19ஆம் திகதி வரை பிற்போடப்பட்டுள்ளதாக  தெரிவிக்கப்படுகிறது