இறக்குமதி செய்யப்படும் பால்மா பொதியின் விலை அதிகரிப்பு

milk powder
milk powder

இறக்குமதி செய்யப்படும் பால்மா பொதியொன்றின் விலை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதற்கமைய இறக்குமதி பால்மா 400 கிராமின் விலை 1,020 ரூபாவாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.