இலங்கைக்கான புதிய தூதர்கள் மற்றும் உயர் ஸ்தானிகர்கள் நியமனம்

15
15

இலங்கைக்கு ஒரே நேரத்தில் அங்கீகாரம் பெற்ற பதினான்கு புதிய தூதர்கள் மற்றும் உயர் ஸ்தானிகர்கள் தங்கள் சான்றுகளை நேற்று (Oct.3) கொழும்பில் உள்ள ஜனாதிபதி மாளிகையில் ஜனாதிபதி மைத்திரிபாலசிரிசேனாவிடம் வழங்கினர்.

புதிய தூதர்கள் மற்றும் உயர் ஸ்தானிகர்களின் விபரங்கள்

 1. ம்லோண்டி சாலமன் த்லமினி – எஸ்வாத்தினி இராச்சிய உயர்ஸ்தானிகர்
 2. பிராங்கோயிஸ் டெல்ஹே – பெல்ஜியம் இராச்சியத்தின் தூதர்
 3. தமக்கரிமி அபிசோலா அடெசபவ் – பெனின் குடியரசின் தூதர்
 4. கார்லோஸ் ஜோஸ் டி பின்ஹோ இ மெலோ பெரைரா மார்க்ஸ் – போர்த்துக்கல் குடியரசின் தூதுவர்
 5. முஹம்மது சென்கிக் – போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினாவின் தூதர்
 6. அகமது யூசிப் மொஹமட் எல்சிடிக் – சூடான் குடியரசின் தூதர்
 7. ஃபடியுமதா பால்டே – கினியா குடியரசின் தூதர் திருமதி
 8. கேப்ரியல் பாண்டுரேனி சினிம்போ – நமீபியா குடியரசின் உயர் ஸ்தானிகர்
 9. டியோனீசியோஸ் கைவெடோஸ் – ஹெலெனிக் குடியரசின் (கிரீஸ்) தூதர்
 10. ஜுவான் ரோலண்டோ அங்குலோ – சிலி குடியரசின் தூதர்
 11. எலியோனோரா டிமிட்ரோவா டிமிட்ரோவா – பல்கேரியா குடியரசின் தூதர்
 12. பிரெண்டன் வார்டு – அயர்லாந்து தூதர்
 13. கொரோமோட்டோ கோடோய் கால்டெரான் – வெனிசுலாவின் பொலிவரியன் குடியரசின் தூதர்
 14. டிஸிதா முலுகேதா – எத்தியோப்பியாவின் ஜனநாயக குடியரசின் தூதர்

எஸ்வாத்தினி இராச்சியத்தின் உயர் ஸ்தானிகர் கோலாலம்பூரிலும், பெனின் குடியரசின் தூதர் டோக்கியோவிலும் மற்றவர்கள் அனைவரும் புதுடில்லியில் உள்ளனர்.

இந்த நிகழ்வில் வெளியுறவு அமைச்சர் திலக் மரபனா மற்றும் ஜனாதிபதியின் செயலாளர் உதய ஆர் செனவிரத்ன ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.