ஆபத்தான நிலையில் உள்ள 11 கட்டிடங்கள் அடையாளம்!

building 3
building 3

கண்டி பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசேட ஆய்வின் போது ஆபத்தான நிலையில் உள்ள 11 கட்டிடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதில் 03 பாடசாலை கட்டிடங்களும் அடங்குவதாக கூறப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.