ஏனைய பாடசாலைகளை நாளை முதல் மீண்டும் திறப்பதற்கு தீர்மானம்!

1593908913484538 0
1593908913484538 0

பாடசாலைகள் ஆரம்பித்துள்ள நிலையில் இந்த நாட்களில் மாணவர்களின் வருகை மிக குறைந்த மட்டத்திலே காணப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் ஏனைய பாடசாலைகளை நாளை(28.11.2020) முதல் மீண்டும் திறப்பதற்கு தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.