பழமையான டைனோசரின் எலும்புக்கூட்டை கண்டறிந்த 12 வயதான சிறுவன்!

12 வயதான நாதன் ருஷ்கின் எனும் சிறுவன் 69 மில்லியன் வருடங்கள் பழமையான டைனோசரின் எலும்புக்கூட்டை கண்டறிந்துள்ளான்.

விலங்குகளின் புதைபடிமங்கள் ஆராய்ச்சியில் ஆர்வம் கொண்ட அந்த சிறுவன் இம்மாதிரியான புதை படிவங்கள் நிறைந்த கனடாவின் ஆல்பெர்டா பகுதியில் தனது தந்தையுடன் மலையேற்றத்திற்கு சென்று பாறைகளின் இடுக்குகளிலிருந்த எலும்புகளை கண்டதாக குறிப்பிடப்படுகிறது.

குறித்த எலும்புக் கூட்டைத் தோண்டி எடுத்தபின் அந்த சிறுவன் முதலில் அந்த எலும்புகளைக் கண்டவுடன் அதிர்ச்சியில் பேச்சற்று போனதாக குறிப்பிட்டனர்.

டைனோசரின் எலும்புக்கூட்டை கண்டறிந்துள்ளேன் என்பது குறித்து யோசிக்கும்போது தான் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்த முடியாமல் நின்றிருந்ததாகவும் பெரும் அதிர்ச்சியில் உறைந்துள்ளதாகவும் ஊடகமொன்றிற்கு நாதன் குறிப்பிட்டிருந்தான்.

டைனோசர்கள் மீது ஆறு வயதிலிருந்து ஆர்வம் கொண்டுள்ள நாதன், கனடாவின் பாதுகாக்கப்பட்ட இடமான ஆல்பெர்டான் பேட்லாந்த்ஸுக்கு அடிக்கடி தனது தந்தையுடன் மலையேற்றம் செல்வதுண்டு.

ஒரு வருடத்துக்கு முன்பு அவர்கள் அந்த இடத்திற்குச் சென்றபோது, சிறு சிறு புதைபடிமங்களைக் கண்டுள்ளனர். இருப்பினும் அது மேலே இருக்கும் பாறைகளிலிருந்து விழுந்திருக்கும் என நாதனின் தந்தை நினைத்துள்ளார்.

எனவே அதை நினைவில் வைத்திருந்த நாதன் இந்த ஆண்டு கோடைகாலத்தில் அங்கு சென்று அதை ஆராய்ந்துள்ளான்.

அந்த எலும்புகள் பாறையைத் தாண்டி வளர்ந்திருந்தது. அப்பா நீங்கள் இங்கே சீக்கிரம் வாருங்கள் என நாதன் குரல் எழுப்பியதிலிருந்து அவன் எதையோ கண்டறிந்துவிட்டான் என தனக்கு புரிந்ததாக தந்தை குறிப்பிட்டார்.